de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg

logo_pngSPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „STARACHOWICE” S.A., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, tel.(041) 275-41-01, fax ( 041) 275-41-02 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie SSE „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach. Szczegółowe zasady i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowania oferty i warunków stawianych Wykonawcom zawierają Wymogi, które zainteresowani mogą uzyskać w Biurze Inwestycji i Administracji SSE „Starachowice” S.A. przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach, pok. 418, w godz. 730 – 1530, tel. (0-41) 275-48-72, fax (0-41) 275-41-02 lub na stronie internetowej: www.sse.com.pl. Więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

logo_pngZarząd SSE „Starachowice ” S.A. zaprasza  firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenia badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania, zgodnie z Rozdziałem 7 Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z 2016r.  poz. 1047 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089). Więcej

Nowe granice SSE „Starachowice”

logo_png21  czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Starachowicka SSE powiększyła się o blisko 44 ha. Więcej

Nowe zezwolenie w SSE „Starachowice”

logo_pngSSE „Starachowice” S.A. informuje, że 27.04.2017 r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 172/2017 otrzymał przedsiębiorca z kapitałem włoskim VIDACOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich, przy ul. Ceramicznej 5.

Więcej

Nowe zezwolenie w SSE „Starachowice”

logo_pngSSE „Starachowice” S.A. informuje, że 12.01.2017 r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 168/2017  – otrzymał przedsiębiorca z kapitałem polskim Przedsiębiorstwo Robót Montażowo – Inwestycyjnych PROMONTIN Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy Al. Górników Staszicowskich 57.

Więcej

Zdobądź środki z Go to Brand na promocję swojej marki

indeksdfdfgMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające innowacyjny wyrób lub usługę mogą ubiegać się o środki z Programu Inteligentny Rozwój na działania proeksportowe. W najbliższym konkursie Go to Brand na firmy czekać będzie 200 mln złotych.

Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawienniczej, czy działania informacyjne i promocyjne projektu. Więcej

Inwestycje w SSE sprzyjają rozwojowi regionów

pl_logo_mrJednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju jest budowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o inwestycje krajowe i zagraniczne. Resort szacuje, że tylko w wyniku zmian granic Specjalnych Stref Ekonomicznych, które weszły w życie z końcem 2016 roku, łączna wartość inwestycji realizowanych w SSE zwiększy się w następnych latach o ponad 16 mld zł. Dzięki temu, w perspektywie kilku najbliższych lat, liczba miejsc pracy może zwiększyć się od 85 000 do 120 000. 

Więcej

Zmiana granic SSE „Starachowice”

logo_png30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Starachowicka SSE powiększyła się o blisko 20 ha. Więcej

Nowe zezwolenie w SSE „Starachowice”

logo_pngSSE „Starachowice” S.A. informuje, że 08.12.2016 r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 167/2016  – otrzymał przedsiębiorca z kapitałem polskim PROMET S.A. z siedzibą w Starachowicach przy ul. 1 Maja 12. Więcej