de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Ministerstwo Rozwoju uruchamia program pomocowy dla transportu intermodalnego

pl_logo_mr24 listopada 2017 r. premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączna wysokość wsparcia wynosi 1 mld zł (około 238 mln EUR).

Wsparcie będzie przeznaczone na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Pomoc trafi nie tylko do operatorów transportu intermodalnego, ale także do spółek leasingujących tabor. Nowością w stosunku do stosowanych w przeszłości instrumentów pomocowych, oprócz szerszego zakresu wsparcia, będzie również wyższa intensywność pomocy (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Pomoc będzie udzielana ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Program pomocowy przygotowany przez ministra rozwoju i finansów przyczyni się do poprawy konkurencyjności intermodalnych usług transportowych w Polsce. Stanowi on kolejny krok w realizacji postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu.

Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Obecnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów intermodalnych w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Termin składnia wniosków upływa 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju