de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Na zmianach zyskają przedsiębiorcy

mp_mniejsze

29 września w dzienniku Puls Biznesu ukazał się wywiad z Marcinem Perzem – Prezesem Zarządu SSE „Starachowice” S.A na temat nowej koncepcji Ministerstwa Rozwoju dotyczącej polityki inwestycyjnej Polski.

Zgodnie z nową koncepcją Ministerstwa Rozwoju, ogłoszoną podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy cała Polska może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną– Czego spodziewają się Państwo po wejściu w życie tych planów? Czy przyczynią się one do większego rozwoju np. województwa Świętokrzyskiego?

Ogłoszenie przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia dla inwestorów i przekształcenie całej Polski w specjalną strefę ekonomiczną, to ogromna szansa dla województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza w kontekście zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej .To dobra prognoza dla regionu świętokrzyskiego, ponieważ każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter może stać się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym. To też dobra wiadomość zwłaszcza dla przedsiębiorców, także w kontekście ulg, które do tej pory mogły być stosowane jedynie w strefach. Teraz to się zmieni. Każdy przedsiębiorca, który spełni kryteria i będzie chciał zainwestować np.: w województwie świętokrzyskiem, taką ulgę otrzyma. Istotną zmianą jest także wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz wprowadzona przejrzysta zasada – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona przez Unie Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia.

Jak ocenia Pan najważniejsze założenia tych planów ( powołanie spółek zarządzających, określenie kryteriów jakościowych i ilościowych przy tworzeniu stref i obejmowaniu nimi ulg podatkowych, okres korzystania ze zwolnienia podatkowego)?

Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. To bez wątpienia będzie przełom. Przełom w myśleniu o gospodarce, we wspieraniu przedsiębiorców, przełom dla regionu świętokrzyskiego. Dlaczego? Ponieważ rola Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, jako spółki zarządzającej, będzie ogromnie wzmocniona. To SSE będzie głównym i podstawowym miejscem pierwszego kontaktu z inwestorami. Do tej pory było, tak, że na terenie województwa, było kilka centrów obsługi inwestora utrzymywanych przez samorządy, które współpracowały z ministerstwem, z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i taki przedsiębiorca, tak naprawdę nie wiedział od kogo może otrzymać kompleksową pomoc w zakresie wsparcia inwestycyjnego. Po wejściu nowych przepisów będzie bardzo wyraźnie wskazane: strefa jest podstawowym instrumentem w rękach państwa, które udziela wsparcia inwestycyjnego. To właśnie w strefach będą dostępne wszystkie informacje na temat dostępnych terenów, to na strefach będzie spoczywała odpowiedzialność za to, żeby w lokalizacji, którą dany  przedsiębiorca wskaże, dać mu kompleksowe wsparcie w celu realizacji inwestycji.  Zostanie zlikwidowana  długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych.

Jakich problemów/wyzwań można się spodziewać przy wdrażaniu tych założeń?

Nowa polityka inwestycyjna upraszcza procedury, wprowadza proste i przejrzyste zasady udzielania zezwoleń. Wszystkie podmioty realizujące w imieniu rządu politykę inwestycyjną, mają wyraźne wskazanie – przedsiębiorca jest najważniejszy. inwestycyjną .To on jest najlepszym ambasadorem Polski i polskiej gospodarki. Mam nadzieje, że samorządy wojewódzkie staną na wysokości zadania i uznają specjalne strefy ekonomiczne jako główny punkt kontaktu z inwestorem.

Jakich zmian spodziewa się Pan w samym funkcjonowaniu dotychczasowych SSE, po wejściu w życie nowych planów wicepremiera Morawieckiego? Czy może się okazać, ze inwestorzy będą preferowali nowe obszary SSE, na niekorzyść istniejących stref?

Na zmianach najwięcej skorzystają przedsiębiorcy. I to jest najważniejsze. Może się okazać, że te spółki zarządzające strefami, które opierały swoje przychody na obrocie nieruchomościami, będą musiały zmienić swoją praktykę. Grunty strefowe oraz samorządowe mogą już nie być tak atrakcyjne jak obecnie. Przedsiębiorca będzie decydował, który grunt jest dla niego atrakcyjny. Dla SSE Starachowice to dobra wiadomość. Jeden z najatrakcyjniejszych i największych terenów inwestycyjnych w Polsce, przy drodze krajowej S-7 w pobliżu Targów Kielce, który jest gruntem prywatnym w końcu będzie mógł być traktowany na równi z terenami strefowymi. Takich terenów prywatnych mamy w regionie świętokrzyskim więcej. Zapowiadane zmiany pozwolą na wykorzystanie potencjału całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

Jak Pan ocenia dotychczasowy rozwój SSE – Co obecnie stymuluje a co zniechęca inwestorów do inwestowania w polskich SSE ( na przykładzie Starachowickiej SSE) ?

Analiza wpływu specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo przygotowana przez Uniwersytet Łódzki wykazała, że najwięcej dla gospodarki krajowej wypracowały SSE ulokowane na terenach zurbanizowanych i posiadających rozbudowaną infrastrukturę. SSE przyciągały inwestorów, którzy woleli ulokować swój biznes w miejscach już rozwiniętych. To pokazuje, że cel powołania stref w postaci równania szans regionów zmarginalizowanych nie został jeszcze osiągnięty. W przypadku regionów słabiej rozwiniętych funkcjonowanie SSE było niewystarczające, aby zdynamizować rozwój gospodarczy. Niezależnie od funkcjonowania stref, tereny inwestycyjne w tych regionach ciągle postrzegane są jako nieatrakcyjne do inwestowania. Bez strategii rozwoju gospodarczego nie byłoby szans na zwiększenie dynamiki wzrostu gospodarczego dla tych województw. Nowe zasady ogłoszone przez Premiera Morawieckiego, tworzą w mojej ocenie po raz pierwszy szansę na przyspieszenie gospodarcze dla takich regionów jak województwo świętokrzyskie.