de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Nowe firmy z branży spożywczej zainwestują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”

SSE - PSI - logo poziom-1Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. wydała kolejne decyzje o wsparciu. Uzyskali je przedsiębiorcy z branży spożywczej: Petfood Pionki sp. z o. o i Petfood Jedlińsk sp. z o., wchodzące w skład nowo powołanego Petfood Holding sp. z o. o., którego udziałowcami są IR Sobczak s.j. oraz Holding Ferma Kłonów Sp. z o.o., przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem na rynku branży spożywczej, zwłaszcza na rynku pasz dla zwierząt.

Nowe firmy, z polskim kapitałem, specjalizować się będą w produkcji mokrej karmy dla zwierząt. Inwestycje zlokalizowane będą na obszarze zarządzanego przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. powiatu radomskiego, w Pionkach i Jedlińsku. Inwestycje te przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej powiatu, którego stopa bezrobocia plasuje się na poziomie 17,5%, co stanowi aż 301,7% przeciętnej stopy bezrobocia w Kraju.

Jest to jedna z inwestycji, które pokazują, jak dalece zaawansowane mogą być inwestycje w branżach związanych z rolnictwem. Rolnictwo 4.0 coraz częściej korzysta ze zwolnień podatkowych jakie dają specjalne strefy ekonomiczne. Dla regionów takich jak: Świętokrzyskie, Lubelskie czy południowa część Mazowsza jest to duża szansa – mówi Marcin Perz, Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

W ramach nowych inwestycji, powstaną nowoczesne zakłady produkcji mokrej karmy dla zwierząt, wraz zapleczem badawczo-rozwojowym, zdolne w pełni zaspokoić zapotrzebowanie i oczekiwania swoich kontrahentów, zarówno z Polski, Unii Europejskiej i spoza niej. Maksymalne koszty inwestycyjne obydwu przedsięwzięć sięgają ponad 150 mln złotych, a zatrudnienie znajdzie minimum 50 osób. Uruchomienie produkcji planowane jest już na II kwartał 2019 roku. Przedsiębiorcy, oprócz jakości swoich produktów, zadbają również między innymi o jakość oferowanych miejsc pracy a także o współpracę z placówkami edukacyjnymi w regionie.

Łącznie, w 2018 roku Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. wydała 11 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na przypisanych do jej odpowiedzialności terenach oraz 3 decyzje o wsparciu w ramach, których przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych na ponad 500 mln zł oraz zatrudnienie przeszło 340 osób.