de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Nowe granice SSE „Starachowice”

logo_png21  czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Starachowicka SSE powiększyła się o blisko 44 ha.

Zgodnie z nowym aktem prawnym do SSE „Starachowice” włączono grunty o powierzchni 43,8263 ha, w tym:
– 42,6561 ha w Ostrowcu Świętokrzyskim, Staszowie i Połańcu, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
1,1702 ha w Starachowicach, na podstawie art. 5 ust. 3 ww. ustawy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.

W wyniku ww. zmian powierzchnia starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wynosi obecnie 707,9814 ha.

Zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 378,8 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi 170,5 mln zł.

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej można przeczytać pod tym LINKIEM.