de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Nowe zezwolenie w SSE „Starachowice”

logo_pngSSE „Starachowice” S.A. informuje, że 08.12.2016 r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 167/2016  – otrzymał przedsiębiorca z kapitałem polskim PROMET S.A. z siedzibą w Starachowicach przy ul. 1 Maja 12.

Inwestycja polegać będzie na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu spółki. Ponadto zakłada się implementację m.in.: udoskonalonej techniki produkcji pakietu włączników, zwłaszcza gwoździ, ze stali niskowęglowej w ocynku termodyfuzyjnym oraz wytwarzanie gwoździ o ulepszonej wytrzymałości na zginanie. W ramach inwestycji przedsiębiorca m.in. zakupi zabudowaną nieruchomość, którą zaadoptuje na potrzeby nowej innowacyjnej linii technologicznej.

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:

  • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej  8 250 000,00 zł do 31 grudnia 2017 r.
  • zatrudnienie o co najmniej 3 nowych pracowników w terminie do 31 marca 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 135,35 pracowników do 31 marca 2020 r.
  • zakończenie nowej inwestycji do 31 grudnia 2019 r.