de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Nowy Zarząd SSE „Starachowice” S.A.

logo_png1 kwietnia 2016r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Podjęto uchwałę o zmianach w Zarządzie spółki. Na funkcję prezesa Zarządu powołany został Marcin Perz, a na funkcję wiceprezesa Zarządu Miłosz Pamuła.

 

Marcin Perz jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration, a także studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W latach 2010 do 2015 Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego, które w 2015 r. zostało laureatem tytułu Ambasador Regionu Świętokrzyskiego oraz Diament Regionu za 2014 rok.

Pomysłodawca i autor projektu powstania Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Województwie Świętokrzyskim, które zostało otwarte we wrześniu 2014 roku. Otwarciu Centrum Nauki towarzyszyła I edycja European Rover Challenge- międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich i technologii kosmicznych.  Za pomysł i realizację został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2014 w Powiecie Kieleckim. Projekt Centrum Nauki uzyskał 1 nagrodę w konkursie na najciekawsze realizacje architektoniczne w woj. Świętokrzyskim za 2014 rok.

Pomysłodawca i autor projektu powołania pierwszego w Polsce Publicznego Banku Komórek Macierzystych z krwi pępowinowej oraz Biobanku Świętokrzyskiego funkcjonującego w strukturze Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego. Otwarcie publicznego Banku Komórek Macierzystych nastąpiło 4 listopada 2014 roku. Za tą realizację RCNT otrzymało tytuł Lidera Regionu za 2014 rok.

Całokształt działalności Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego został dostrzeżony przez dziennik „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazetę Prawną” co zaowocowało nominacją do tytułu Symbolu 2015 w kategorii „synergia nauki i biznesu”.

Od 2006 do 2010 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Był odpowiedzialny za realizację  zadań samorządu województwa w zakresie: programowania  rozwoju i programów pomocowych; rozwoju przedsiębiorczości i innowacji; zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym; wdrażania projektów infrastrukturalnych i gospodarczych; informatyzacji województwa oraz bezpośredni nadzór nad pracą:
– Departamentu Polityki Regionalnej,
– Departamentu Funduszy Strukturalnych,
– Zespołu ds. Informatyzacji Województwa.

Pracował również jako Radca Wojewody Świętokrzyskiego- kierownik oddziału promocji i współpracy z zagranicą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także jako:
– Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji
– Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
– Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów)
– Przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego w pracach Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013
– Członek Komisji ds. monitorowania Funduszy Europejskich Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
– Członek Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
– Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
– Szef Zespołu negocjującego z Komisją Europejską Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013
– Przedstawiciel Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w pracach Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki
– Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator
– Przewodniczący Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
– Wiceprzewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej Oddział w Kielcach
– Członek Rady Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

Miłosz Pamuła jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej na kierunku budownictwa lądowego, gdzie w 1996 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera.

W latach 2005 do 2016 pracownik Kieleckiego Centrum Kultury na stanowisku kierowniczym. Był odpowiedzialny za opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych jednostki wraz z ich realizacją i rozliczaniem, przygotowanie i realizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych, realizację i rozliczanie projektów dofinansowywanych z zewnętrznych źródeł finansowania, zarządzanie obiektem oraz pracownikami DA-G.

Koordynator projektów dofinansowanych z RPOWŚ na lata 2007-2013, w tym „Kampanii reklamowej promującej region świętokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych. ŚWIĘTOKRZYSKIE. MOC KULTURY” oraz „Termomodernizacji budynku Kieleckiego Centrum Kultury wraz z modernizacją instalacji w celu ograniczenia ich energochłonności”.

W latach 2005 do 2008 koordynator budowy ośrodka Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Kielcach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także jako:
– Prezes Zarządu w Przedsiębiorstwie Konserwacji Zabytków Sp. z o.o.
– Główny specjalista ds. rozwoju w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Kielcach Sp. z o.o.