de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na czyszczenie kanalizacji deszczowej

Na podst. par 8 ust. zasad ogólnych konkursu ofert na : ” Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie SSE „Starachowice” w Starachowicach, obszar 01″,Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice informuje, że Komisja Konkursowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy :EkoMedia Sp. z oo. z siedzibą: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29.

Zgodnie z treścią par.10 wskazanych wyżej wymienionych zasad ogólnych konkursu umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.

Zaproszenie do składania ofert na czyszczenie kanalizacji deszczowej

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony,

REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

    www.sse.com.pl

zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach, obszar 01.

Więcej