de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Ogłoszenia

Zaproszenie do przetargu nr 233/18 z 19.03.2018 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1010) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz.U. 2015 poz. 2070). Więcej

Zaproszenie do przetargu nr 232/18 z 09.01.2018 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl , Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz.U. 2015 poz. 2070). Więcej

Zaproszenie do rokowań nr 230/17 i 231/17 z 29.12.2017 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,

tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U.  2015r.  poz. 2070) Więcej

Zaproszenie do rokowań nr 229/17 z 05.12.2017 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,

tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U.  2015r.  poz. 2070). Więcej

Zaproszenie do przetargu nr 228/17 z 09.11.2017 r.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „Starachowice” S.A.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” oraz działając na zlecenie Gminy Szydłowiec, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz.U. 2015 poz. 2070) Więcej

Zaproszenie do przetargu nr 227/17 z 19.10.2017 r.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „Starachowice” S.A.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U.  2015r.  poz. 2070) zaprasza do przetargu łącznego, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg

logo_pngSPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „STARACHOWICE” S.A., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, tel.(041) 275-41-01, fax ( 041) 275-41-02 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie SSE „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach. Szczegółowe zasady i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowania oferty i warunków stawianych Wykonawcom zawierają Wymogi, które zainteresowani mogą uzyskać w Biurze Inwestycji i Administracji SSE „Starachowice” S.A. przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach, pok. 418, w godz. 730 – 1530, tel. (0-41) 275-48-72, fax (0-41) 275-41-02 lub na stronie internetowej: www.sse.com.pl. Więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

logo_pngZarząd SSE „Starachowice ” S.A. zaprasza  firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenia badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania, zgodnie z Rozdziałem 7 Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z 2016r.  poz. 1047 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089). Więcej

Zaproszenie do przetargu nr 226/17 z 04.07.2017 r.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „Starachowice” S.A.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U.  2015 r.  poz. 2070) zaprasza do łącznego przetargu pisemnego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: Więcej