de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

[PORADNIK] Instrumenty i formy wsparcia przedsiębiorstw, w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19

Poradnik  stanowi kompendium wiedzy w zakresie rozwiązań podejmowanych przez polski Rząd oraz instytucje unijne, mających złagodzić skutki gospodarczo-społeczne kryzysu wywołanego przez ogólnoświatową pandemię.

Znajdą tu Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem wraz z danymi adresowymi instytucji, które w danym zakresie zajmują się tematem.

 

Poradnik zawiera praktyczne informacje na temat ułatwień, narzędzi i instrumentów wsparcia w trzech obszarach tematycznych:

  1. Pomocy przedsiębiorcom w ramach Funduszy Europejskich, w tym, zmian w Programach Operacyjnych 2014-2020 – m.in. informacje o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym, oraz rozwiązaniach wprowadzonych w życie w formie tzw. specustawy funduszowej.
  1. Wsparcia z programów zarządzanych przez Komisję Europejską oraz instrumentów pomocy oferowanych przez instytucje europejskie – m.in. informacje o nowych warunkach gwarancji COSME i InnovFin SMEG w związku z epidemią COVID-19, oraz paneuropejskim funduszu gwarancyjnym, stworzonym przez Europejski Bank Inwestycyjny.
  1. Pakietu działań osłonowych kierowanych do przedsiębiorstw, przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej – zawierającej szereg ważnych rozwiązań w obszarze m.in. wsparcia finansowego dla firm, gwarancji, dopłat do miejsc pracy, zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenia obciążeń podatkowych, czy odsunięcia wielu obowiązków administracyjnych.

 

Dla każdego z opisanych instrumentów wsparcia wskazano właściwy podmiot wdrażający wraz z danymi kontaktowymi oraz odesłania do właściwych stron internetowych i materiałów, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad i warunków korzystania z danego narzędzia/mechanizmu pomocowego.

Wyrażam nadzieję, że przekazany Państwu materiał będzie pomocny w skorzystaniu z dostępnych narzędzi i instrumentów wsparcia, których zadaniem jest m.in. amortyzowanie i zmniejszanie negatywnego wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę oraz umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa mimo trudności wywołanych pandemią.

 

Treść poradnika dostępna pod adresem: [PORADNIK] Instrumenty i formy wsparcia przedsiębiorstw, w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19