de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Przybywa przedsiębiorców w SSE „Starachowice”

logo_pngSSE „Starachowice” S.A. informuje, że 17.02.2017 r. udzielono nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Zezwolenie nr 169/2017  – otrzymał przedsiębiorca z kapitałem polskim Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu dwóch linii granulacji mechanicznej, dwóch hal sezonowania produktu oraz budynku pakowni oraz infrastruktury technicznej. Przedsiębiorca zamierza ponadto wybudować drogi jezdne i tory kolejowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia optymalnej komunikacji wewnętrznej jak i do włączenia nowej inwestycji w istniejący i przewidywany w przyszłości system komunikacji.

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:

  • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej  310 000 000,00 zł do 31 grudnia 2020 r. 
  • zatrudnienie o co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do 31 stycznia 2019 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 107,86 pracowników do 31 stycznia 2024 r.
  • zakończenie nowej inwestycji do 31 grudnia 2020 r.

Zezwolenie nr 170/2017  otrzymał przedsiębiorca z kapitałem włoskim DELFO Polska S.A. z siedzibą w Tychach, przy ulicy Turyńskiej 100.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Kielcach, dla zwiększenia jego wydajności i zdolności produkcyjnych, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także dywersyfikację produkcji zakładu z wdrożeniem procesu malowania kataforetycznego komponentów. Przedsiębiorca rozbuduje zakład, zwiększy jego zdolności produkcyjne poprzez: rozbudowę i robotyzację linii pras, robotyzację wielofunkcyjnego gniazda do klejenia i uszczelniania komponentów oraz budowę nowego budynku, w którym zlokalizowana będzie linia do malowania kataforetycznego.

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:

  • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł do 31 grudnia 2017 r.
  • zatrudnienie o co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 529,05 pracowników do 31 grudnia 2022 r.
  • zakończenie nowej inwestycji do 30 czerwca 2018 r.

Zezwolenie nr 171/2017  – otrzymał przedsiębiorca z kapitałem polskim STAR DUST Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich przy ul. Ceramicznej 5.

Celem inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa i specjalizacja w produkcji wyrobów ceramicznych typu gres o dużych formatach (powyżej 80 cm i grubości poniżej 6 mm), z jednoczesną ich rektyfikacją. Przedsiębiorca zakupi grunt, wybuduje dwie hale produkcyjne i magazyn, zakupi linię produkcyjną, a także niezbędne maszyny i urządzenia. Spółka planuje budowę nowego zakładu nr 2 w Końskich, przeznaczonego dla wyrobów gotowych typu gres, komercyjnych, oraz zakładu w Kopaninach, dla wyrobów specjalistycznych (płytka ścienna dożo formatowa 90cm i powyżej, wyrobów wymagających nakładów pracy na etapie kształtowania powierzchni i jej wypału z wykorzystaniem energooszczędnych palników i technologii odzysku ciepła odpadowego).

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:

  • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 53 200 000,00 zł do 30 listopada 2021 r.
  • zatrudnienie o co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do 30 czerwca 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 54 pracowników do 30 czerwca 2022 r.
  • zakończenie nowej inwestycji do 30 listopada 2021 r.