de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie przetargu nr 244/19 z 18.09.2019r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do przetargu nr 244/19 z 18.09.2019r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 243/19 z 05.09.2019r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do przetargu nr 243/19 z 05.09.2019r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 242/19 z 05.09.2019r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do przetargu nr 242/19 z 05.09.2019r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg

SSE ,,Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na obszarze SSE ,,Starachowice” Podstrefa Starachowice, Obszar nr 1 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach, została wybrana oferta firmy Anna Kwiatkowska KWIAT – KOP BUDOWNICTWO Roboty Ziemne z siedzibą: 26-100 Busko – Zdrój, ul. C.K. Norwida 2.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 241/19 z 23.01.2019r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do przetargu nr 241/19 z 23.01.2019r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 240/19 z 17.01.2019r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 25.01.2019r. przetargu nr 240/19, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A., prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1578/364 (Obręb 0013 Piekoszów) i powierzchni 3,8916 ha, uzyskał przedsiębiorca Poltrix Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, NIP: 959 20 18 598.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 238/18

W wyniku rokowań nr 238/18, Zezwolenie Nr 183/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. otrzymał przedsiębiorca Cotto Petrus Sp. z o.o.z siedzibą w Końskich (26-200), przy ul. Ceramicznej 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000238755.

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów – rozstrzygnięcie

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania, do realizacji zadania Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie SSE „Starachowice” w sezonie 2018/2019, została wybrana oferta firmy Wiesław Malicki Firma Usługowo- Handlowa FUH „WAMEX” z siedzibą w Starachowicach.