de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcia

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów – rozstrzygnięcie

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania, do realizacji zadania Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie SSE „Starachowice” w sezonie 2018/2019, została wybrana oferta firmy Wiesław Malicki Firma Usługowo- Handlowa FUH „WAMEX” z siedzibą w Starachowicach.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – rozstrzygnięcie

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania, do realizacji zadania Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, została wybrana oferta firmy Paweł Bednarczyk Zakład Usług Remontowo-Budowlanych ALBUD z siedzibą w Oblęgorku.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza SSE „Starachowice” S.A. wybrała ofertę firmy KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2018 i 2019.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 237/18 z 15.06.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań nr 237/18, Zezwolenie nr 178/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: MAN Bus sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, przy ulicy 1 Maja 12, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000003195.

Informacja o wyborze oferty wykonawcy czyszczenia kanalizacji deszczowej

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, że do wykonania czyszczenia kanalizacji deszczowej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” –Podstrefa Starachowice, obszar nr 1., została wybrana oferta firmy Eko Media sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 233/17 z 20.03.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.06.2018 r. przetargu nr 233/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A., prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 332/6 i powierzchni 2,2514 ha, uzyskał przedsiębiorca Siejesie Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach przy ul. Długiej 22, NIP 6551974505. Więcej

Rozstrzygnięcie przetargu 234/18 z 20.03.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 25.04.2018r. przetargu nr 234/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Staszowie, o powierzchni 0,6174 ha, opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 322/7, obręb 6 Grzybów, otrzymał przedsiębiorca ANGEL-INVEST Angelika Kubera, Góra 41B, 28-142 Tuczępy, NIP 911-201-03-33.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 235/18 z 05.04.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 13.04.2018 r. przetargu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach o łącznej powierzchni 10,2025 ha opisanej jako działka ewidencyjna o numerze: 162/57 otrzymał przedsiębiorca CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.