de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie rokowań nr 237/18 z 15.06.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań nr 237/18, Zezwolenie nr 178/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: MAN Bus sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, przy ulicy 1 Maja 12, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000003195.

Informacja o wyborze oferty wykonawcy czyszczenia kanalizacji deszczowej

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, że do wykonania czyszczenia kanalizacji deszczowej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” –Podstrefa Starachowice, obszar nr 1., została wybrana oferta firmy Eko Media sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 233/17 z 20.03.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.06.2018 r. przetargu nr 233/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A., prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 332/6 i powierzchni 2,2514 ha, uzyskał przedsiębiorca Siejesie Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach przy ul. Długiej 22, NIP 6551974505. Więcej

Rozstrzygnięcie przetargu 234/18 z 20.03.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 25.04.2018r. przetargu nr 234/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Staszowie, o powierzchni 0,6174 ha, opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 322/7, obręb 6 Grzybów, otrzymał przedsiębiorca ANGEL-INVEST Angelika Kubera, Góra 41B, 28-142 Tuczępy, NIP 911-201-03-33.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 235/18 z 05.04.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 13.04.2018 r. przetargu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach o łącznej powierzchni 10,2025 ha opisanej jako działka ewidencyjna o numerze: 162/57 otrzymał przedsiębiorca CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 232/18 z 09.01.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 14.02.2018r. przetargu nr 232/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Staszowie, o powierzchni 0,9341 ha, opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 322/8, obręb 6 Grzybów, otrzymał przedsiębiorca GWT Sp. z o.o. ul. Towarowa 7, 28 – 200 Staszó, NIP 866-173-57-25.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 229/17 z 05.12.2017 r.

W wyniku rokowań nr 229/17, Zezwolenie Nr 176/2018 z dnia 19 lutego 2018r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: exlabesa extrusion opole sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach, przy ulicy Porcelitowej 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000305098.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 231/17 z 29.12.2017 r.

W wyniku rokowań nr 231/17, Zezwolenie Nr 175/2018 z dnia 12 lutego 2018r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: ELKOM TRADE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000527982.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 230/17 z 29.12.2017 r.

W wyniku rokowań nr 230/17, Zezwolenie Nr 174/2018 z dnia 08 lutego 2018r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GOSET DUO S.C. Dariusz i Bożena Gos ze Starachowic.