de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie przetargu nr 232/18 z 09.01.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 14.02.2018r. przetargu nr 232/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Staszowie, o powierzchni 0,9341 ha, opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 322/8, obręb 6 Grzybów, otrzymał przedsiębiorca GWT Sp. z o.o. ul. Towarowa 7, 28 – 200 Staszó, NIP 866-173-57-25.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 229/17 z 05.12.2017 r.

W wyniku rokowań nr 229/17, Zezwolenie Nr 176/2018 z dnia 19 lutego 2018r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: exlabesa extrusion opole sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach, przy ulicy Porcelitowej 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000305098.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 231/17 z 29.12.2017 r.

W wyniku rokowań nr 231/17, Zezwolenie Nr 175/2018 z dnia 12 lutego 2018r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: ELKOM TRADE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS 0000527982.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 230/17 z 29.12.2017 r.

W wyniku rokowań nr 230/17, Zezwolenie Nr 174/2018 z dnia 08 lutego 2018r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” uzyskał przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GOSET DUO S.C. Dariusz i Bożena Gos ze Starachowic.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 228/17 z 09.11.2017 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 09.01.2018r. przetargu nr 228/17, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Szydłowcu, o powierzchni 1,3225 ha, opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 969/14, obręb 0001 Szydłowiec, otrzymał przedsiębiorca Witold Wydrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WW INWESTMENTS Witold Wydrzyński z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7B. Więcej

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów – rozstrzygnięcie

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania, do realizacji zadania Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie SSE „Starachowice” w sezonie 2017/2018, została wybrana oferta firmy „MALKOP” z siedzibą w Starachowicach.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza SSE „Starachowice” S.A. wybrała ofertę firmy KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 224/17 z 08.05.2017 r.

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że przetarg nr 224/17 z 08.05.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Przedsiębiorca, który uzyskał prawo do nabycia nieruchomości nie przystąpił do aktu notarialnego.