de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie przetargu nr 228/17 z 09.11.2017 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 09.01.2018r. przetargu nr 228/17, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Szydłowcu, o powierzchni 1,3225 ha, opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 969/14, obręb 0001 Szydłowiec, otrzymał przedsiębiorca Witold Wydrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WW INWESTMENTS Witold Wydrzyński z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7B. Więcej

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów – rozstrzygnięcie

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania, do realizacji zadania Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie SSE „Starachowice” w sezonie 2017/2018, została wybrana oferta firmy „MALKOP” z siedzibą w Starachowicach.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza SSE „Starachowice” S.A. wybrała ofertę firmy KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 224/17 z 08.05.2017 r.

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że przetarg nr 224/17 z 08.05.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Przedsiębiorca, który uzyskał prawo do nabycia nieruchomości nie przystąpił do aktu notarialnego.

Informacja o wyborze oferty wykonawcy remontów cząstkowych

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, że do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie SSE „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach, została wybrana oferta firmy „ALBUD” Paweł Bednarczyk  z siedzibą w Oblęgorku.

Rozstrzygnięcie rokowań nr 223/17 z 09.03.2017 r.

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że 27.04.2017 r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 172/2017 otrzymał przedsiębiorca z kapitałem włoskim VIDACOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich, przy ul. Ceramicznej 5. Więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nr 222/17 z 06.02.2017 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 08.04.2017 r. przetargu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, prawo do nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach o łącznej powierzchni 0,3312 ha opisanej jako działka o numerze ewidencyjnym 327/117 otrzymał przedsiębiorca FHU Amroży Monika z siedzibą w Starachowicach.