de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcie przetargu nr 233/17 z 20.03.2018 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.06.2018 r. przetargu nr 233/18, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A., prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 332/6 i powierzchni 2,2514 ha, uzyskał przedsiębiorca Siejesie Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach przy ul. Długiej 22, NIP 6551974505.

Jednocześnie, ww. przedsiębiorca uzyskał z dniem 19 czerwca 2018r. Zezwolenie Nr 177/2018, na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Co do drugiej z działek, będącej przedmiotem przetargu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 322/5, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.