de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do rokowań z 05.04.2016 r.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „Starachowice” S.A.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. 2015r. poz. 2070) zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.
Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zamieszczone w § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2070).

„Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań”, można nabyć w siedzibie organizatora rokowań w godzinach 8:00 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Cena specyfikacji wynosi: 15 000 zł +23% VAT.

Pisemne oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia, należy składać w terminie do 26 kwietnia 2016 r. do godziny 15:30, w siedzibie organizatora rokowań.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00, w siedzibie organizatora rokowań.

Zarządzający:

  • odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w § 6 ww. rozporządzenia
  • może odstąpić od rokowań w przypadkach określonych w § 9 ust.1 ww. rozporządzenia

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do rokowań udziela Biuro Promocji i Marketingu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Tel. (+48-41) 275-44-45,

fax. (+48-41) 275-41-02.