de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zdobądź środki z Go to Brand na promocję swojej marki

indeksdfdfgMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające innowacyjny wyrób lub usługę mogą ubiegać się o środki z Programu Inteligentny Rozwój na działania proeksportowe. W najbliższym konkursie Go to Brand na firmy czekać będzie 200 mln złotych.

Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawienniczej, czy działania informacyjne i promocyjne projektu.

Go to Brand otworzył przed firmami możliwość zaistnienia na nowych rynkach. Liczymy, że nowy konkurs w tym poddziałaniu pozwoli na wsparcie kolejnych przedsiębiorców i przyczyni się do zwiększenia ich obrotów handlowych. Polityka eksportowa oraz wsparcie polskich firm  w celu zwiększenia ich obecności na rynkach zagranicznych zajmuje bowiem ważne miejsce w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dofinansowanie obejmie udział w ogólnych programach promocji na rynkach perspektywicznych oraz 12 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie:

  • 500 tys. zł – dla jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych;
  • 1 mln zł – dla co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych, branżowego programu promocji lub branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 10 lutego do 13 marca 2017 r.

Ogłoszenie konkursu zostało opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich.