de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zmiana granic SSE „Starachowice”

logo_png30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Starachowicka SSE powiększyła się o blisko 20 ha.

Zgodnie z nowym aktem prawnym granice SSE „Starachowice”zmieniły się w następujący sposób:

 

  • włączono grunty o powierzchni 52,6010 ha, w tym:
    – 14,4004 ha gruntów publicznych – na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
    – 38,2006 ha gruntów prywatnych – na podstawie art. 5 ust. 3 ww. ustawy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną,
    – korekta powierzchni strefy wynikającą z nowych pomiarów geodezyjnych, skutkująca zwiększeniem jej obszaru o 0,0036 ha,
  • wyłączono grunty o powierzchni 32,9141 ha.

W wyniku ww. zmian powierzchnia starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wynosi obecnie 664,1551 ha.

Na gruntach prywatnych planowana jest realizacja inwestycji przez Star-Dust sp. z o.o. w gminie Końskie, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w gminie Puławy i Delfo Polska S.A. w Kielcach. Łączne efekty tych inwestycji to co najmniej 65 nowych miejsc pracy, 619 utrzymanych etatów i nakłady w wysokości co najmniej 381 mln zł.

Zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 483 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 509 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi ok. 212 mln zł.

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej można przeczytać pod tym LINKIEM.