de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 251/20

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako organizator przetargu, w oparciu o

Uchwałę nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 251/20, mającego na celu wyłonienie podmiotu, który

Więcej

Zaproszenie do składania ofert: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

Zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu ofert

na wykonanie remontów cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach przy ul. Radomskiej, o łącznej powierzchni 171,3 m2 oraz remont dwóch studzienek teletechnicznych.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert: Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

Specjalna Strefa Ekonomiczna  „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

zaprasza  do złożenia oferty na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie 2020/2021

 

 

Więcej

Webinaria – ceny transferowe

TLA

Kancelaria TLA zaprasza na cykl bezpłatnych webinarów poświęconych tematyce cen transferowych.

 

Część I

Dokumentacja TP 2019 – jak prawidłowo wypełnić obowiązki”

 

Agenda:

 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych (pojęcie „znaczącego wpływu”, krąg podmiotów powiązanych, „fikcje” powiązań)
 2. Nowa, szeroka definicja transakcji kontrolowanej; 
 3. Korekta cen transferowych – warunki oraz konsekwencje stosowania;
 4. Nowe terminy w zakresie cen transferowych; 
 5. Zmiany w oświadczeniach dotyczących sporządzenia lokalnej dokumentacji oraz rynkowości stosowanych cen transferowych; 
 6. Nowe sankcje za nieprawidłowości w cenach transferowych.

 

Termin: 17.09.2020 godz. 11:00.

Link umożliwiający zapisanie się: https://app.evenea.pl/event/dokumentacja-tp-2019/

 

Część II

Analiza cen transferowych – praktyczne problemy”

 

Agenda:

 1. COVID-19, a aktualizacja analiz;
 2. Konieczność identyfikacji powiązań osobowych;
 3. Cena TP, a cena dla celów celnych.

 

Termin: 15.10.2020 godz. 11:00.

Link umożliwiający zapisanie się: https://app.evenea.pl/event/analiza-cen-transferowych-praktyczne-problemy/

 

 

Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający uczestnictwo w webinarium.

 

W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym natomiast po webinarium jego uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji. Informacje o szczegółach konsultacji zostaną przedstawione w trakcie webinarium.

 

Prowadzący:

 

Szymon Jordan – wykonując zawód doradcy podatkowego miał okazję realizować zróżnicowane projekty w obszarach compliance, due diligence oraz litigation. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych, w tym sporządzania dokumentacji lokalnych i grupowych, określenia polityki cen…

ARP wspiera przedsiębiorców

logo ARP

 

 • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?
 • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?
 • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
 • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
  oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń
  za pomocą leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej uruchomiliśmy dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

 – pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,

 – pożyczki obrotowej na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,

 – refinansowania leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 ton (także naczep) z karencją w spłacie rat do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty p 1 rok,

 – leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą „Maszyneria”

więcej szczegółów na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/

 

Zaproszenie na bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców

TLA

Kancelaria TLA zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce ulgi badawczo-rozwojowej.

ULGA B+R – dlaczego warto”

 

Agenda:

 1. Jakie korzyści podatkowe wynikają z ulgi B+R?
 2. Jakie warunki musi spełniać projekt, aby mógł zostać uznany za działalność badawczo-rozwojową?
 3. Jakie rodzaje działalności i które branże w praktyce korzystają z ulgi B+R?
 4. Które wydatki mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane do ulgi?

 

Termin: 03.09.2020 godz. 11:00.

Link umożliwiający zapisanie się: https://app.evenea.pl/event/webinar-ulga-b-r-dlaczego-warto/

Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający uczestnictwo w webinarium.

 

W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym natomiast po webinarium jego uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji. Informacje o szczegółach konsultacji zostaną przedstawione w trakcie webinarium.

 

Prowadzący:

 

Krzysztof Koniewski – licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w takich firmach jak Roedl Partner, PwC, Deloitte. Pełniąc funkcje menedżerskie był odpowiedzialny za zespół German Desk ukierunkowany na obsługę klientów niemieckojęzycznych. Rozwijając specjalizację w zakresie podatków pośrednich, skutecznie i z wieloma sukcesami doradzał klientom, również w zakresie podatków dochodowych. Krzysztof na konto swoich osiągnięć zawodowych może zapisać w szczególności bardzo wysoką skuteczność w sporach z organami podatkowymi oraz wdrożenie u klientów wielu rozwiązań istotnie poprawiających strukturę rozliczeń podatkowych.

 

Justyna Kubicz – konsultant podatkowy w kancelarii TLA. Absolwentka kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studium podyplomowego z zakresu finansów i rachunkowości na…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 250/20

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Szydłowiec, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1162) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 250/20 mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanych w pkt. 2. niniejszego ogłoszenia

Więcej

UODO wyjaśnia zasady ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji

TLA

13 lipca 2020 r. na stronie UODO opublikowano „ABC rekrutacji”, czyli wytyczne dla pracodawców i rekruterów w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów podczas rekrutacji.Wytyczne mają na celu uporządkowanie praktyk w kontekście prowadzenia rekrutacji i objaśnienie obowiązujących przepisów.

UODO potwierdza, iż katalog danych, do których żądania upoważniony jest pracodawca jest zbieżny z wprowadzonym niedawną nowelizacją katalogiem z art. 22 KP, na który składają się:mię (imiona) i nazwisko,data urodzenia,dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (o ile jestto niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Przetwarzanie danych innych, niż wymienione w powyższym katalogu (lub wymaganych prawem)może odbywać się jedynie z inicjatywy kandydata i za jego wyraźną zgodą, a dane nie mogą być w żadnym wypadku zbierane na zapas. Za taką zgodę możemy uznać samodzielne umieszczeniedanych w CV i przesłanie go w ramach procesu rekrutacji. Co podkreśla się w wytycznych – nie ma konieczności zawierania klauzuli o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wramach tej konkretnej rekrutacji w której bierze udział kandydat, gdyż jako takie wyrażenie zgody traktowane jest samo przesłanie CV. 

Inaczej jest w przypadku chęci wzięcia udziału również w kolejnych rekrutacjach – wówczas wymagana jest wyraźna zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ale przez czas określony. Zasadniczo po zakończeniu rekrutacji ustaje cel przetwarzania, a tym samym…

Bezpłatne webinarium PAIH dla przedsiębiorców

PAIH

Prawo zamówień publicznych w Niemczech

Twoja firma działa na rynku niemieckim? Interesuje Cię temat zamówień publicznych w Niemczech? Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium i poszerz wiedzę, która pozwoli Ci rozwinąć Twoja firmę za Odrą.

Czy wiesz, że roczna wartość niemieckiego rynku zamówień publicznych szacowana jest na 360 mld euro? To ogromny potencjał, który mogą wykorzystać także polscy przedsiębiorcy. Warto próbować swoich sił, jednak niezbędne jest przygotowanie i przestrzeganie kluczowych zasad. W związku z tym zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się:

 • gdzie szukać przetargów,
 • jak należy się do nich zgłosić,
 • jakie wymogi należy spełnić,
 • jak odnaleźć się w procedurze zamówień w Niemczech.

Szkolenie poprowadzą:

 • Łukasz Chrabański, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH we Frankfurcie,
 • Anna Polańska, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH we Frankfurcie,
 • Marcin Bartkowiak, Adwokat, Kancelaria Bird&Bird.

Webinarium odbędzie się 6 sierpnia o godz. 14:00 i będzie prowadzone w języku polskim.

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.