de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

ARP S.A. wspiera przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej, zaprezentowanej przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Wesprze między innymi branżę transportową oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe.

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM – pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł:

– okres finansowania do 6 lat – wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
– oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
– zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy – poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, – oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP – pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej.
– środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej
– pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank),
– możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego) oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego) okres finansowania do 2 lat wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA KLIENTÓW MŚP, KTÓRZY WYKORZYSTUJĄ SAMOCHODY CIĘŻAROWE CZY AUTOKARY W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
– leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych,
– dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)
– prowadzących pełną księgowość waluta PL,
– wiek pojazdu i/lub naczepy nie starszy niż 2017 rok,
– samochód ciężarowy / autokar – kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta – okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją),
– karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy – oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu – opłata wstępna (czynsz inicjalny)– 0%
– opłaty manipulacyjne 0%
– ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
– zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy LEASING OPERACYJNY „MASZYNERIA” BEZ WPŁATY WŁASNEJ LUB Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA KLIENTÓW MŚP, NA ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ – leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności – dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)
– bez ograniczeń rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
– prowadzenie pełnej księgowości – waluta PLN
– maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce
– renomowanych dostawców zagranicznych
– kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie
– według wyboru Klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 m-cy karencji w spłacie pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu karencji zależna od wyniku analizy leasingowej)
– okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją) .

Więcej informacji: tarcza.pozyczki@arp.pl tarcza.leasing@arpleasing.pl tel: 800 800 120,( 22 )703 43 00