de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Aktualności

SSE „Starachowice” S.A. partnerem programu: „Kształcimy specjalistów.Rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic.II edycja”

v2-PlakatA3-ksztalcimy-specjalistow

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum  nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021 r.

Lider projektu: 

http://ap.org.pl/
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Partnerzy:         

http://www.powiat.starachowice.pl/
Powiat Starachowicki

http://www.sse.com.pl/
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 16.01.2020 r.

DZIAŁANIA:
– Nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na     rynku pracy oraz realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców.
– Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
– Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
– Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
– Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU

  1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu –  41K, 82M (123)
    2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
    3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 8K 1M (9)
    4. Liczba uczniów,…

Zaproszenie do udziału w forum

1

2. Research & Innovation Forum. Kultura innowacji, kultura jutra – zaproszenie

Innowacje – to jeszcze wybór czy już konieczność?

60% dużych firm deklaruje zapowiedź szybkiego wzrostu w obszarze innowacji i wydatków na B+R. 56% wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania strategii B+R+I. Innowacje stanowią siłę napędową wzrostu organizacji, a dział R&D to klucz do ich sukcesu.

Więcej

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych WNI

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na podstawie §5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. poz. 122) rozpoczęty został proces konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wydania interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów uzyskiwanych przez podatników w związku z realizacją nowej inwestycji, określonej decyzją o wsparciu.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanego wydania interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z realizacji nowej inwestycji odbędzie się w dniu 04 października 2019 r. w gmachu Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa,  o godz. 10.00 w sali nr 4063.

Więcej

Zaproszenie na PAIH Forum Biznesu 2019

1

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. serdecznie zaprasza na PAIH Forum Biznesu 2019, które odbędzie się 9 października 2019, godz. 9:00 na PGE Narodowym w Warszawie (wejście bramą nr 1 od Al. Zielenieckiej).

 

Więcej

Gigantyczne wsparcie dla Koneckich Zakładów Odlewniczych

1

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” Spółka Akcyjna inwestuje w Koneckie Zakłady Odlewnicze, spółkę ze 130-letnią tradycją, uznaną na krajowym i zagranicznych rynkach, produkującą i sprzedającą wyroby kanalizacyjne z żeliwa szarego. Właśnie wydała kolejną decyzję o wsparciu inwestycji dla Koneckich Zakładów Odlewniczych.

 

 

Więcej

Zaproszenie dla Przedsiębiorców

1
 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców z powiatów starachowickiego i ostrowieckiego poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze„.
 

Więcej

Forum Współpracy i Dni Kariery w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

1

 

 

 

Już po raz drugi odbyło się spotkanie w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic.” Jednym z partnerów jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

Celem forum jest promocja kształcenia zawodowego i współpraca szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W programie przewidziane były spotkania z gości z branży geodezyjnej, budowlanej i spożywczej, panel dyskusyjny oraz prezentacja uczniów Technikum nr 1. Kierunki, które zostały objęte wsparciem w Technikum nr 1 w ramach projektu to technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik geodeta.

 

 

Więcej

Zaproszenie na PAIH Moto East 2019

1

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza firmy motoryzacyjne na sesję B2B oraz Kongres MOVE z udziałem partnerów z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Targi Poznań Motor Show to największe w Polsce wydarzenie branży automotive gromadzące producentów, eksporterów oraz importerów części motoryzacyjnych. Tegoroczna edycja Poznań Motor Show odbędzie się w dniach 28-31 Marca 2019. Tematem przewodnim Show będzie przyszłość motoryzacji.

Więcej