de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

ARP wspiera przedsiębiorców

logo ARP

 

  • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?
  • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?
  • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
  • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
    oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
  • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
  • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń
    za pomocą leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej uruchomiliśmy dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

 – pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,

 – pożyczki obrotowej na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,

 – refinansowania leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 ton (także naczep) z karencją w spłacie rat do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty p 1 rok,

 – leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą „Maszyneria”

więcej szczegółów na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/