de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

koneckie-zaklady-odlewnicz Adres: 26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
Telefon: +48 41 372 64 50
Fax: +48 41 372 74 43
Email: kzo@kzo.pl
WWW: www.kzo.pl
REGON: 000027772 NIP: 658-00-01-047
Numer rejestrowy BDO 000010506

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000101854

 

Przedsiębiorca z ponad 100 letnią tradycją produkcji i sprzedaży wyrobów kanalizacyjnych z żeliwa szarego klasy EN GJL 150 i EN GJL 200. Obecnie żeliwo szare z grafitem płatkowym przeżywa drugą młodość jako materiał konstrukcyjny, którego stosowanie nie wynika z konieczności czy taniej technologii odlewania ale z jego niepowtarzalnych cech takich jak: bardzo dobra odporność na korozję, dobre przewodnictwo cieplne, skuteczność tłumienia drgań oraz dobra skrawalność. Cechy te uzasadniają trafność wyboru żeliwa szarego przez naszą firmę jako materiału do produkcji wyrobów kanalizacyjnych i gwarantują ich najlepszą jakość.

W swojej działalności wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, zapewniające najwyższą jakość oferowanych produktów z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Topienie metalu odbywa się w jednej z najnowocześniejszych, pro-ekologicznych topialni żeliwa w kraju, wyposażonej w żeliwiaki z automatycznym pomiarem poziomu wsadu, naddźwiękową instalacją tlenową, nowoczesną instalację odpylania gazów żeliwiakowych, oraz automatycznym łuskowym przenośnikiem odbioru żużla. Malowanie odlewów wykonywane jest poprzez zanurzanie ich w wannie z farbą. Jest ona w pełni zautomatyzowana, programowana i kontrolowana przez sterownik PLC. Do malowania używana jest w pełni ekologiczna, przyjazna dla środowiska naturalnego, farba wodorozcieńczalna. Detale przechodzą przez tunel ocieku i odparowania, po czym przejeżdżają do suszarki, gdzie następuje wysuszenie farby. Załadunek i rozładunek detali odbywa się w wyznaczonych strefach przy pomocy żurawi obrotowych. Rocznie malowane jest 500 tysięcy sztuk odlewów (około 10 tysięcy ton). Nowa malarnia zanurzeniowa spełnia wszystkie wysokie wymogi norm Unii Europejskiej, ochrony środowiska i BHP.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i wykonawstwie oprzyrządowania oraz zmodernizowanemu w 2015 roku parkowi maszynowemu, w KZO S.A. wykonywane są najwyższej klasy modele o wysokiej dokładności wymiarowej na nowoczesnych obrabiarkach CNC: AWEA VP 2012, TOYODA FV1165 i TOYODA FV1050S.

Specjalność:

 • oprzyrządowanie odlewnicze oraz płyty podmodelowe
 • nietypowe detale
 • części maszyn
 • regeneracja części
 • detale wykonane wg dostarczonej dokumentacji
 • detale wykonywane wg wzoru
 • kokile
 • formy szklarskie
 • formy ceramiczne

Obróbka materiałów:

 • stal
 • żeliwo
 • aluminium
 • mosiądz

Nad jakością produktów czuwa laboratorium chemiczno-pomiarowe, wykonujące m.in. badania parametrów mas formierskich, badania wytrzymałościowe, badania wymiarowe za pomocą ramienia pomiarowego Fusion FaroArm, nieniszczące badania odlewów defektoskopem ultradźwiękowym USM 36

W zakresie przygotowania produkcji, przedsiębiorca oferuje klientom:

 • projektowanie oprzyrządowania odlewniczego wg rysunku części, rysunku odlewu lub powierzonego wzorca
 • adaptację powierzonego oprzyrządowania odlewniczego
 • wykonanie omodelowania we własnej modelarni na nowoczesnych maszynach CNC

W zakresie oprzyrządowania odlewniczego wykonywane są modele wraz z montażem na płytach oraz rdzennice. KZO oferuje wykonawstwo modeli odlewniczych z metalu, tworzyw sztucznych i drewna.