de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY ANULOWANY!

Urząd Marszałkowski

KOMUNIKAT z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie anulowania naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, że w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2421/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został anulowany.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20
w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Instytucja Organizująca Nabór zastrzega sobie możliwość do anulowania naboru,
w szczególności w następujących przypadkach:

  • awarii systemu/aplikacji, za pomocą którego dokonywany jest nabór wniosków;
  • ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Wezwania;
  • naruszenia w toku procedury naboru przepisów prawa i/lub zasad niniejszego wezwania, które są istotne i niemożliwe do naprawienia;
  • zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury naboru lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biorąc pod uwagę awarię systemu, która wystąpiła w trakcie trwania naboru, podjęto decyzję o jego anulowaniu.

Informację o ponownym terminie naboru przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.

źródło: www.swietokrzyskie.pro