de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

ckp_nowe_logoAdres: ul. inż. Wł. Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
Telefon: 41 275 38 65
Fax: 41 275 38 66
E-mail: centrum@ckp.starachowice.pl
WWW: ckp.starachowice.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Starachowicki. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.  CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Statutowym zadaniem  Centrum jest ponadto kształcenie ustawiczne dorosłych, realizowane poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy doskonalące, dla osób zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy i umiejętności oraz zdobyciem nowego zawodu. Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi kształcenie w branżach: mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, usługowej.  Centrum Kształcenia Praktycznego jest jedynym w powiecie Ośrodkiem Egzaminacyjnym, posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w nowej i starej formule.  Zadaniem Centrum Kształcenia Praktycznego jest wyposażenie uczniów i słuchaczy w kompetencje zawodowe, zapewniające im zrozumienie idei uczenia się przez całe życie, wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej, dostosowanie do reguł życia społecznego, poznanie osobistych predyspozycji zawodowych, sprawne reagowanie na potrzeby pracodawców i mobilność na rynku pracy. Zadania te realizowane są między innymi poprzez funkcjonowanie Międzyszkolnego Centrum Doradztwa Zawodowego działającego we współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy i lokalnymi pracodawcami w obszarach:

  1. Doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starachowickiego.
  2. Wsparcie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie preorientacji zawodowej uczniów.
  3. Współpraca z pracodawcami.
  4. Promowanie kształcenia ustawicznego.

Misję Centrum wspiera także działalność biblioteki technicznej CKP, zapewniająca dostęp wszystkim zainteresowanym do literatury i czasopism fachowych.  Centrum Kształcenia Praktycznego pełni ważną rolę w systemie szkolnictwa zawodowego Powiatu Starachowickiego, ma wiodącą pozycję w zawodowym kształceniu praktycznym, łącząc edukację z potrzebami rynku pracy. Podejmowane przez Centrum działania mają na celu uczynienie placówki wizytówką powiatu w obszarze kształcenia dla rynku pracy.