de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora – Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego

iisAdres: ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce
Telefon: +48 41 365 81 81; +48 41 365 81 90
Fax: +48 41 365 81 91
E-mail: coi@sejmik.kielce.pl
WWW: www.sejmik.kielce.pl

Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na mocy umowy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zawartej 21 listopada 2007 roku.

W myśl umowy strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Świętokrzyskiego, obejmującej w szczególności obsługę inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji na obszarze województwa, bądź nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami z tego obszaru. Cel nadrzędny współpracy to zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego regionu.

Podstawowe zadania   ŚCOI:

  1. tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz udostępnianie ich inwestorom,
  2. tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów wwojewództwie Świętokrzyskim,
  3. gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu  Państwa,  spółkach komunalnych w województwie Świętokrzyskim, szukających inwestora strategicznego,
  4. gromadzenie podstawowych danych statystycznych o województwie oraz ich udostępnianie PAIiIZ oraz  zainteresowanym inwestorom,
  5. gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o projektach publiczno-prawnych w województwie możliwych do realizacji z udziałem inwestora zagranicznego oraz ich udostępnianie,
  6. obsługa inwestorów zagranicznych  zainteresowanych    podjęciem działalności gospodarczej w województwie, w zakresie zbierania i przekazania potrzebnych informacji,
  7. przygotowanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych do i z województwa na zasadach finansowych określonych każdorazowo w odrębnej umowie,
  8. przekazywanie inwestorom wszelkich posiadanych i niezastrzeżonych prawem informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o: a) misjach handlowych lub inwestycyjnych, b) konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu, c) planach ekspansji zagranicznych inwestorów operujących  na obszarze województwa Świętokrzyskiego, d) formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COI i władze województwa, e) znaczącej poprawie infrastruktury w regionie.