de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Poradnik Inwestora

30 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to jasne i przejrzyste kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także atrakcyjne warunki ubiegania się o ulgi.
Nowe rozwiązania wspierają przedsiębiorczość i wpływają na rozwój lokalny.

Nowe zasady wsparcia:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju,przydzielane na czas określony
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające
  in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro,małych i średnich firm
 • jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających Strefami
 • szybsze decyzje dotyczące wsparcia

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej

Polska Strefa Inwestycji to szansa na:

 • wzrost liczby inwestycji
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu

Jak starać się o wsparcie?

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”S.A. jako zarządzający obszarem, uprawniona jest do wydawania decyzji o wsparciu na terenie powiatów:

 • buskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego i m. Kielce (woj. Świętokrzyskie)
 • przysuskiego, radomskiego ziemskiego, szydłowieckiego (woj. Mazowieckie)
 • puławskiego (woj. Lubelskie).

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do Zarządzającego z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Ulga przyznawana jest z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych inwestycji, lub iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze województwa świętokrzyskiego wynosi 35%, lubelskiego 50% oraz na obszarze podregionu radomskiego – 35%. Przedsiębiorcom sektora MMŚP, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o:

 • 20 pkt. procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
 • 10 pkt. procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców

w stosunku do maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru.

Szacunkowe kwoty kryteriów ilościowych przedstawiają się następująco:

kryt_il

Kryteria jakościowe stanowią załącznik numer 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, dostępny pod tym LINKIEM .