de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Program Polska Wschodnia – nowości w produktach sieciowych

pwProdukty sieciowe, to połączenie rozproszonych podmiotów, usług, atrakcji, miejsc czy obiektów w taki sposób, że utworzą one jedną markę. Twórcami takich produktów są zazwyczaj konsorcja. W Programie Polska Wschodnia promowana jest idea wspólnych inwestycji. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i zachęcić przedsiębiorców do współpracy, wprowadzono kilka istotnych zmian w działaniu 1.3.2.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP:

  • Obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych projektu do 7 mln zł, co pozwoli dofinansować nieco mniejsze, ale równie ciekawe projekty. To także pomoc dla przedsiębiorców, dla których zbyt wysoki wkład własny był barierą korzystania z Funduszy Europejskich.
  • Zniesiono limit miejscowości, w których ulokowane mogą być elementy produktu sieciowego. Obecnie mogą one wykraczać poza 3 miejscowości, co daje więcej możliwości np. dla tematycznych szlaków turystycznych. Co więcej, infrastruktura noclegowa, czyli hotele, pensjonaty, sanatoria itd., może być elementem produktu sieciowego, co sprawi, że będzie on lepiej dopasowany do potrzeb przyszłych klientów.
  • Zmniejszono biurokrację. Jeżeli inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to dokumenty w tej sprawie – np. zgłoszenie, można dostarczyć dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Nie będzie już także wymagane opisywanie zasad i historii współpracy oraz doświadczenia w realizacji projektów w konsorcjach.
  • Wprowadzono także możliwość poprawy i uzupełniania treści wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez komisję oceny projektów. Dzięki takiemu zabiegowi, złożony wniosek będzie można skorygować jeszcze w trakcie oceny, co sprawi, że nie zostanie on od razu odrzucony, a szanse na otrzymanie dofinansowania wzrosną.

Działanie 1.3.2 w Programie Polska Wschodnia kierowane jest do przedsiębiorców, którzy widzą szansę we współpracy. Jej efektem są produkty sieciowe, niespotykane dotąd na polskim rynku. Na realizację projektu można uzyskać co najmniej 5 mln złotych.

Nowy konkurs do działania 1.3.2 ogłosimy już na przełomie września i października 2018 r. Przyjmowanie wniosków PARP rozpocznie ok. miesiąca później.

Program Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Służy rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie produktów sieciowych, wykorzystanie wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Budżet programu to 2 mld euro.