de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na czyszczenie kanalizacji deszczowej

Na podst. par 8 ust. zasad ogólnych konkursu ofert na : ” Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie SSE „Starachowice” w Starachowicach, obszar 01″,Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice informuje, że Komisja Konkursowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy :EkoMedia Sp. z oo. z siedzibą: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29.

Zgodnie z treścią par.10 wskazanych wyżej wymienionych zasad ogólnych konkursu umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.