de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

UODO wyjaśnia zasady ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji

TLA

13 lipca 2020 r. na stronie UODO opublikowano „ABC rekrutacji”, czyli wytyczne dla pracodawców i rekruterów w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów podczas rekrutacji.Wytyczne mają na celu uporządkowanie praktyk w kontekście prowadzenia rekrutacji i objaśnienie obowiązujących przepisów.

UODO potwierdza, iż katalog danych, do których żądania upoważniony jest pracodawca jest zbieżny z wprowadzonym niedawną nowelizacją katalogiem z art. 22 KP, na który składają się:mię (imiona) i nazwisko,data urodzenia,dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (o ile jestto niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Przetwarzanie danych innych, niż wymienione w powyższym katalogu (lub wymaganych prawem)może odbywać się jedynie z inicjatywy kandydata i za jego wyraźną zgodą, a dane nie mogą być w żadnym wypadku zbierane na zapas. Za taką zgodę możemy uznać samodzielne umieszczeniedanych w CV i przesłanie go w ramach procesu rekrutacji. Co podkreśla się w wytycznych – nie ma konieczności zawierania klauzuli o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wramach tej konkretnej rekrutacji w której bierze udział kandydat, gdyż jako takie wyrażenie zgody traktowane jest samo przesłanie CV. 

Inaczej jest w przypadku chęci wzięcia udziału również w kolejnych rekrutacjach – wówczas wymagana jest wyraźna zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ale przez czas określony. Zasadniczo po zakończeniu rekrutacji ustaje cel przetwarzania, a tym samym możliwość korzystania z aplikacji danego kandydata.

Co ważne potencjalny pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego kontaktu z podmiotami,które wystawiły referencje przedłożone przez kandydata w toku rekrutacji celem weryfikacji zawartych tam danych. Referencje takie są przedkładane przez kandydata w formie oświadczenia ito sam kandydat ma być źródłem informacji dotyczących przebiegu jegodotychczasowego zatrudnienia.Wytyczne UODO z pewnością wpłyną na uporządkowanie praktyki przetwarzaniadanych osobowych w procesie rekrutacji, co powinno skłonić pracodawców do weryfikacji dotychczas stosowanych procedur.

Marta Byrska 

Kancelaria TLA