de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Wracają ograniczenia w związku z COVID-19 – co powinni wiedzieć przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

10 października 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co w jego treści jest istotne dla przedsiębiorców?

Więcej informacji na ten temat przygotowanych przez TLA – Kancelaria odnajdą Państwo w załączonym artykule.

Od 10 października 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obecnie cały teren Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem stref czerwonych, jest strefą żółtą.

 

Rodzi to konkretne implikacje dla przedsiębiorców i wskazać tu należy przede wszystkim:

 • obowiązek dla pracodawców do zapewnienia w zakładach pracy:
  • osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy ich zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
  • odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii;
 • co może być istotne dla przedsiębiorców korzystających z usług pracowników delegowanych:
  • obowiązkowe odbycie 10-dniowej kwarantanny w przypadku przekroczenia granicy,jednakże rozporządzenie przewiduje liczne wyjątki, takie jak np. wyłączenie spod tego obowiązku obywateli EOG,
  • o skierowaniu na kwarantannę pracownik jest obowiązany powiadomić pracodawcę zdalnie,
  • wynagrodzenie osoby odbywającej kwarantannę wypłacane jest na podstawie jej oświadczenia przekazywanego później do ZUS przez płatnika.

Poza ograniczeniami przytoczonymi powyżej zapowiadane są przez rząd kolejne obostrzenia, jednakże na chwilę obecną nie jest jasne jaką miałyby one przybrać formę, jak również nie istnieje żaden akt prawny, które miałby je sankcjonować.Niemniej jednak w przypadku pojawienia się kolejnych przepisów związanych ze stanem epidemii i mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej będziemy Państwa o nich informować.