de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie na seminaria branżowe – partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

ore

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, którego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te realizowane są przy współpracy z pracodawcami oraz innymi partnerami społecznymi.W ramach projektu – z udziałem wielu przedstawicieli pracodawców, stowarzyszeń branżowych oraz organizacji pracodawców – opracowywane są podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów, ścieżki rozwoju zawodowego, a także inne dokumenty programowe.

Projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i finansowany z funduszy Unii Europejskiej, podzielony został na trzy etapy:

 • Etap 1: Forum partnerów społecznych
 • Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
 • Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

ORE zachęca do aktywnego włączenia się w poszczególne dalsze etapy m.in. w zakresie udziału w seminariach branżowych dla przedstawicieli pracodawców różnych branż (październik 2017 r. – styczeń 2018 r.)

Zaproszenie do udziału w seminariach branżowych kierowane jest szczególnie do Pracodawców. Podczas spotkań− z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministerstw właściwych dla danych zawodów, pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej − odbywać się będą dyskusje nad kierunkami rozwoju danej branży, danego zawodu.

HARMONOGRAM SEMINARIÓW BRANŻOWYCH

 • 17−18 października 2017 r., (wtorek−środa), Warszawa, branża: skórzano-obuwnicza i włókienniczo- odzieżowa;
 • 24−25 października 2017 r., (wtorek−środa), Warszawa, branża: transportowo-spedycyjno-logistyczna;
 • 6−7 listopada 2017 r., (poniedziałek-wtorek), Warszawa, branża: ekonomiczno-administracyjno-biurowa i poligraficzno-fotograficzna;
 • 14−15 listopada 2017 r., (wtorek-środa), Poznań, branża: leśno-ogrodnicza i rolno-hodowlana;
 • 21−22 listopada 2017 r., (wtorek-środa), Warszawa, branża: drzewno-meblarska i chemiczno-ceramiczno-szklarska;
 • 28−29 listopada 2017 r., (wtorek-środa), Warszawa, branża: ochrony zdrowia i pomocy społecznej i ochrony oraz bezpieczeństwa osób i mienia;
 • 5−6 grudnia 2017 r., Wrocław, (wtorek-środa), branża: teleinformatyczna oraz elektryczno-elektroniczna i energetyczna;
 • 11−12 grudnia 2017 r., Warszawa, (poniedziałek−wtorek), branża: teleinformatyczna oraz elektryczno-elektroniczna i energetyczna;
 • 9−10 stycznia 2018 r., (wtorek−środa), Poznań, branża: mechaniczna − budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych i mechaniczna − mechanika precyzyjna oraz motoryzacyjna;
 • 16−17 stycznia 2018 r., (wtorek-środa), Katowice, branża: górniczo-wiertnicza
  i hutniczo-odlewnicza;
 • 23−24 stycznia 2018 r., (wtorek-środa), Warszawa, branża: drogowa i inżynieryjno-instalacyjna oraz budowlana.

 

Szczegóły projektu oraz formularze zgłoszeniowe na seminaria znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji pod tym LINKIEM .