de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zarządzający

Zarządzający strefą uprawniony jest do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze strefy i deklaruje pełną pomoc w zakresie uzyskania wszelkich zezwoleń prawno-administracyjnych. Na potrzeby inwestorów podejmujących działalność w obszarze strefy Zarządzający prowadzi Bank Informacji skupiający firmy świadczące usługi wspomagające proces inwestowania. Zarządzającym strefą jest:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000070790 REGON: 290914494 NIP: 664 17 78 096
Kapitał Zakładowy – 16 688 700 PLN
Bank Pekao S.A. I O/Starachowice nr 64124022811111000031867025

ZARZĄD:
Marcin Perz – Prezes Zarządu
Miłosz Pamuła – Wiceprezes Zarządu

AKCJONARIAT – Struktura Głosów:
Skarb Państwa – 54,18 %,
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 45,70%
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. – 0,12 %

RADA NADZORCZA:
Maksymilian Ślusarczyk – przewodniczący
Barbara Loba – wiceprzewodnicząca
Marcin Poturalski – sekretarz
Zbigniew Krysiak – członek
Magdalena Szwarc-Gajda – członek