de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zawodowe Starachowice

Zawodowe starachowiceDoposażenie pracowni, darmowe kursy dla uczniów, ale także dla nauczycieli. To nowy pomysł na rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach. Trzy szkoły zostały objęte nowym projektem, który opiewa na kwotę ponad 1,5 miliona złotych.

Projekt pt. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” będzie realizowany przez Powiat Starachowicki wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dla uczniów daje to szansę na zdobycie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, mocno wykraczających poza program kształcenia. Uczniowie będą mogli skorzystać z kursów i szkoleń, gwarantujących dodatkowe umiejętności cenione wśród pracodawców, a także ze staży zawodowych w okresie wakacji, za co będą dostawać stypendium w wysokości połowy średniego wynagrodzenia. Zaplanowano też kursy z języka angielskiego i niemieckiego zawodowego oraz dodatkowe zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Nauczyciele z kolei będą mogli doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych czy specjalistycznych szkoleniach w zakresie prowadzonego kształcenia zawodowego.
Zyskają też same szkoły. Do każdej, biorącej udział w projekcie, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt. Zakupy będą obejmowały między innymi nowe komputery i niezbędny sprzęt. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 doposażona zostanie pracownia mechaniki samochodowej i elektromechaniki pojazdów. W Technikum nr 1 utworzona zostanie pracowania geodezyjno – kartograficzna. Nowe wyposażenie zyskają także pracownie obsługi technika hotelarstwa i gastronomicznej. W Technikum nr 2 doposażone zostaną pracownie: elektryczna, środków transportu i mechatroniczna. Zakupy będą obejmowały tablice multimedialne, projektory, symulator jazdy samochodem. Ale na tym nie koniec, wykonane zostaną też prace adaptacyjne i remontowe wyposażanych pracowni.

Zawodowe starachowice